Az ABB célja, hogy az elektromos járm? a hazai közlekedésben is valós alternatíva legyen

Az ABB célja, hogy az elektromos járm? a hazai közlekedésben is valós alternatíva legyen

Szeptember 9-e az ABB és a Green.TV által kezdeményezett Elektromos Járm?vek Világnapja, az e-mobilitás ünnepe.

Célja, hogy az elektromos járm?vek jelenlegi és leend? vezet?i jobban megismerjék az e-járm?vek el?nyeit, és reflektorfénybe állítsa az e-járm?vek térnyerésének fontosságát. A Világnap alkalmából az ABB Magyarország Kft. egy online panelbeszélgetést szervezett a hazai és európai e-mobilitás helyzetének és trendjeinek megvitatására.

A rendezvényen Dr. Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és klímapolitikáért felel?s államtitkára el?adásában elmondta, hogy a z?ld, k?rnyezetbarát k?zlekedés ?szt?nzése és társadalmasítása céljából a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv 7. pontjában szerepl? célkit?zést, a megfizethet? elektromos gépjárm?vek (gépkocsik) megjelenésének és használatának el?segítését a Kormány teljesítette azáltal, hogy az elektromobilitás teljes vertikumát, t?bbek k?z?tt elektromos robogók, autók, taxik, buszok, kukásautók beszerzését és elektromobilitás vonatkozású hazai rendezvények megszervezését támogatja. Ennek k?sz?nhet?en szélesebb réteg számára elérhet?vé váltak az elektromobilitás nyújtotta lehet?ségek, az elektromos k?zlekedés kikerült a gazdagok kiváltsági k?réb?l. Az elektromobilitás további támogatása céljából el?készítés alatt áll az elektromos pedelecek beszerzésére vonatkozó pályázati támogatás, valamint a j?v?ben is folytatódik a támogatást és beavatkozást igényl? területek szakpolitikai és szakmai fejlesztése.

Az ?szt?nzési intézkedéseknek és az elektromobilitási szektor piacbarát jogszabályi és stratégiai hátterének k?sz?nhet?en hazánk elektromos gépkocsival való átjárhatósága a t?lt?pontok ellátottságának n?vekedése miatt gyorsabban megt?rténhet, továbbá 2020 júliusában t?bb mint 20 000 z?ld rendszámmal rendelkez? gépkocsi fut a hazai utakon.

A teljes online panelbeszélgetés megtekinthet? a lejátszás gombra kattintva

Az ABB és a Green TV által indított online kampány keretében arra ?szt?nzik a járm?vezet?ket, hogy vállalják, hogy a k?vetkez? autójuk elektromos meghajtású lesz. Az Elektromos Járm?vek Világnapján a járm?vezet?k t?bb mint 60 országból tettek ígéretet arra, hogy a j?v?ben elektromos meghajtású járm?re térnek át. (További részletek a linken.) Az ABB kezdett?l fogva hozzájárult az e-mobilitási ágazat fejl?déséhez, és az elmúlt években az egyenáramú gyorst?ltés terén számos technológiai megoldást els?ként dobott piacra. Sárvári Tamás, az ABB Kft. Energetika üzletágának kereskedelmi vezet?je kiemelt ezek k?zül néhányat: az ABB 7 éve alakította ki az els?, 50 kW-os, országot lefed? hálózatot, ezzel párhuzamosan létrehozta a t?lt?berendezések egyedülálló felh?alapú távfelügyeleti és távoli szervizelést biztosító rendszerét, és k?z?sen fejleszt az autógyártókkal és akkumulátorgyártókkal.

Az ABB mondhatja magáénak az egyenáramú gyorst?lt?k legkiterjedtebb telepített hálózatát A vállalat már t?bb mint 14 000 DC villámt?lt?t értékesített a világ t?bb mint 80 országában. Névadó szponzorként támogatja a világon az els?számú, a Nemzetk?zi Automobil Sz?vetség (FIA) elektromos autók számára kiírt versenysorozatát, az ABB FIA Formula-E bajnokságot. 2022-t?l kezd?d?en az ABB technológiájával végzik az ABB FIA Formula-E világbajnokság harmadik generációs versenyautóinak t?ltését. A vállalat saját eszk?zeivel igyekszik hozzájárulni, hogy az elektromos autózás a hazai k?zlekedésben is valós alternatíva legyen, melynek egyik fontos feltétele, hogy a potenciális elektromos autó vásárlók jobban megismerjék az e-járm?vek és az e-t?ltési technológia lehet?ségeit, el?nyeit, és korrekt információk birtokában bizalommal tekintsenek ezekre.

Peth? József, az Elektromobilitás Sz?vetség f?titkára egy ?t európai országra – Németország, Dánia, Norvégia, Hollandia, Magyarország - kiterjed? nemzetk?zi elektromos járm?vezet?i attit?d kutatás eredményét mutatta be, amit a Sz?vetség a proEME (promoting Electric Mobility in Europe) projekt kapcsán készített. A kutatás célja az volt, hogy az egyes országokban felmérje a népesség e-mobilitáshoz való hozzáállását, az elektromos járm?vekkel kapcsolatos ismereteit, és a leggyakoribb tévhiteket. A felmérés nemzetk?zi és hazai válaszaiban a gépkocsi vásárlásnál egyaránt az ár és a m?k?dtetési k?ltségek szerepelnek els?dleges választási szempontként, míg az elektromos járm?vek esetében harmadikként - érthet? módon - a hatótáv. A k?rnyezeti/fenntarthatósági szempontok (klímaváltozásra gyakorolt hatás, kisebb zajszint, k?rnyezetkímél?bb m?k?dés) a legt?bb esetben nem tényleges vásárlói d?ntési szempont.

Amikor kül?nb?z?, e-autózáshoz kapcsolódó állításokat kellett értékelni, Magyarország, Németország, Dánia és Hollandia válaszai egyez? trendeket mutattak, Norvégiáé viszont eltértek az ?sszes t?bbi országtól, az ottani jóval nagyobb számú elektromos autónak és a t?bb felhasználói tapasztalatnak k?sz?nhet?en.  Végzettségt?l függetlenül a k?vetkez? állításokban volt a legnagyobb arányú egyetértés: az elektromos autók drágábbak, mint a hagyományos autók (70%), túl kevés a nyilvános t?lt?állomás (59%), az elektromos autók a fejl?dés korai szakaszában vannak, inkább ?t év múlva kellene elektromos autót vásárolni (50%). Az elektromos autók a r?vid, városi utakra, de nem alkalmasak hosszabb utak megtételére (45%). A legkevésbé azokkal az állításokkal értettek egyet, hogy az elektromos nem biztonságos (72%), az elektromos autók unalmasak (71%), az elektromos autó csak a második autóként használható (57%), nagyobb a veszélye annak, hogy az elektromos autók kigyulladnak a benzines és dízel autókhoz képest (56%), egy elektromos autó hatótávja nem elég a napi használathoz (55%). A felmérésben részt vev? valamennyi ország válaszadói egy?ntet?en egyetértettek abban, hogy támogatni kell az elektromos járm?vek elterjedését.

Napjainkban az elektromobilitás nemzetk?zi és hazai szinten is jelent?s járm?számmal jelenik meg a k?zutakon, a cégek kisebb-nagyobb elektromos járm? flottákat üzemeltetnek. A megújulást eredményez? kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységekhez, valamint a gépjárm?parkok üzemeltetéséhez, fenntartásához (és nem mellékesen az újrahasznosításhoz) óriási mérn?kszámra és kutatóbázisra van szükség. Szauter Ferenc, a Széchenyi István Egyetem K?zúti és Vasúti Járm?vek Tanszékének egyetemi docense, az egyetemen m?k?d? Járm?ipari Kutatók?zpont vezet?je ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Széchenyi István Egyetem (SZE) és az intézményben m?k?dtetett Járm?ipari Kutatók?zpont (JKK) az e-mobilitás fejlesztéséhez és üzemeltetéshez gyakorlatorientált mérn?kképzéssel és kiemelked? KFI programokkal járul hozzá. A 2005-ben indult SZEnergy Team hallgatói innovációs csapat elektromos versenyjárm?vei felhívták a figyelmet az e-mobilitás jelent?ségére és lehet?ségeire, aminek k?sz?nhet?en a Széchenyi István Egyetem tudatos infrastruktúrafejlesztéssel, immáron kül?n eMobilitás Kompetencia K?zponttal, illetve komplex laboratóriumi háttérrel rendelkezik. Mindezt meger?sítve a ZalaZONE Autóipari Tesztpálya és az ott kialakított egyetemi laboratóriumok kiemelked? lehet?séget nyújtanak a képzésben, valamint az alkalmazott kutatásban nélkül?zhetetlen kísérletekhez, tesztekhez és az ipari kapcsolatok további er?sítéséhez.

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezet? globális mérn?ki vállalat, amely ?szt?nzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb j?v? megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak kül?nb?z? szoftverekkel való ?sszekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról t?bb mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ t?bb mint 100 országban foglalkoztatott 144 000 tehetséges munkatársa garantálja. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezet? szállítóként van jelen a hazai k?zm?, valamint energetikai szektorban.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味