Felel?sséggel az e-mobilitás jöv?beni térnyeréséért

Az Elektromos Járm?vek Világnapján (szeptember 9.) a járm?vezet?k t?bb mint 60 országból vállaltak k?telezettséget arra, hogy a j?v?ben elektromos meghajtású járm?re térnek át

Az ABB és a Green TV által indított online k?telezettségvállalási kampány keretében arra ?szt?nzik a járm?vezet?ket, hogy ismerjék fel azt a d?nt? szerepet, amelyet a villamos járm?vek a fenntartható mobilitás térnyerése terén játszhatnak, és ezt el?segítend? vállalják, hogy a k?vetkez? autójuk elektromos meghajtású lesz.

Az eddigi eredmények már jelzik, hogy mely országok járm?vezet?i a legaktívabbak. A jelentkez?k listáját jelenleg az Egyesült Királyság vezeti, innen érkezett a k?telezettségvállalások 29%-a. A briteket India (13%) és az USA (11%) k?veti.

Az ABB-nek az Elektromos Járm?vek Világnapja csapatával k?t?tt partneri együttm?k?dése tovább er?síti a vállalat azon szerepét, amelyet névadó szponzorként az ABB FIA Formula-E bajnokság támogatásában vállalt. Az elektromos hajtású versenyautók számára kiírt ABB FIA Formula-E egyik f? célja, hogy a m?szaki innováció verseny k?rülmények k?z?tti gyorsításával el?segítse az e-mobiltás fejl?dését.

Tarak Mehta, az ABB Energetika üzletágának vezet?je így nyilatkozott a kampányról: ?Az elektromos járm?vek els? világnapja, szeptember 9-e, fontos mérf?ldk?nek számít az e-mobilitás t?rténelmében. A kezdeményezés f? partnere, az ABB nagy ?r?mmel tapasztalja, hogy világszerte már számos járm?vezet? írta alá a k?telezettségvállalást, és tett határozott lépést a fenntartható k?zlekedés fejlesztéséért.”

?Mi az ABB-nél elk?telezettek vagyunk az e-mobilitás ügye mellett, és arra ?szt?n?zzük a járm?vezet?ket, hogy a fenntartható k?zlekedés érdekében térjenek át villamos hajtású járm?vekre. Az e-mobilitás támogatójaként kísérleti programot indítottunk az ABB járm?flottájának elektromos hajtásra t?rtén? átállítására. A program els? állomása az Egyesült Királyság lesz, amelyet további országok, másodikként Hollandia k?vet majd.”

Az Elektromos Járm?vek Világnapja kampányhoz számos partner és iparágvezet? cég csatlakozott, amelyek büszkén ünneplik az e-mobilitás fejl?dését és az e-járm?vek támogatását célzó er?feszítéseket. Az online esemény keretében virtuális szemináriumokat tartottak t?bbek k?z?tt olyan lényeges témákról, mint a ?z?ld gazdasági fellendülés” és az elektromos hajtású autók értékesítése. Az esemény a k?z?sségi médián és a Worldevday.org weboldalon hasznos felületet biztosít az e-mobilitási anyagok számára, és tájékoztat a villamos hajtásra alapozott k?zlekedés j?v?beli térnyerését célzó er?feszítésekr?l is.

Ade Thomas, a Green.TV alapítója így nyilatkozott: ?A villamosított, fenntartható k?zlekedésre t?rtén? gyors áttérés ügye még sohasem volt sürget?bb. Bízunk abban, hogy az Elektromos Járm?vek Világnapjának megrendezésével sikerült rávilágítanunk a k?zlekedés dekarbonizációjának szükségességére, és arra ?szt?nzünk mindenkit, hogy a villamos hajtásra a jólét elérésének eszk?zeként tekintsen, amely segít magvalósítani a fenntartható életmódot.”

Az e-mobilitás terén globális piacvezet? ABB elk?telezett a szektoron belüli innováció további er?sítése, valamint az elektromos járm?vek szélesebb k?r? elfogadásának támogatása mellett. Az egyedülálló villamosítási szakértelemmel rendelkez? ABB már t?bb mint 14 000 DC villámt?lt?t értékesített a világ t?bb mint 80 országában. Az ABB a fenntartható k?zlekedési megoldások nemzetk?zi elterjesztésében szerzett érdemeiért nemrég vehette át a Global E-mobility Leader 2019 díjat.

Van még id? további vállalások megtételére! Kérjük, látogasson el a k?vetkez? weboldalra: www.worldevday.org/ev-pledge. A járm?vezet?ket e-járm? vásárlására vonatkozó vállalások megtételére ?szt?nz? kampány az Elektromos Járm?vek Világnapján még nagyobb fokozatba kapcsol. A világnapon a kampánypartnereink és támogatóink globális hálózata számos eseménnyel támogatja majd a kezdeményezés sikerét, és rendszeresen frissítik majd a jelentkezési adatokat is.

Az Elektromos Járm?vek Világnapjához kapcsolódó, e-járm? vásárlására vonatkozó vállalások terén jelenleg az alábbi 10 ország áll a ranglista élén:

Rangsor

Ország

?sszes jelentkezés %-ában

1

Egyesült Királyság

29%

2

India

13%

3

Amerikai Egyesült államok

11%

4

Finnország

6%

Joint 5

Kanada

4%


Svédország

4%

Joint 7

Németország

3%


Ausztrália

3%

9

új-Zéland

2%

10

Olaszország

2%

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezet? globális mérn?ki vállalat, amely ?szt?nzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb j?v? megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak kül?nb?z? szoftverekkel való ?sszekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról t?bb mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ t?bb mint 100 országban foglalkoztatott 144 000 tehetséges munkatársa garantálja. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezet? szállítóként van jelen a hazai k?zm?, valamint energetikai szektorban.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味