2020 második negyedévi eredmények

A koronavírus-járvány er?s, negatív hatást gyakorolt a negyedév pénzügyi eredményeire; befejez?d?tt az Energetikai Hálózatok üzletág eladása

Read the article in English by clicking here.

– A rendelésállomány 6,1 milliárd $, -18%, ami ?sszehasonlító alapon -14%1-os cs?kkenést mutat

– Az árbevétel 6,2 milliárd $, - 14%; ami ?sszehasonlító alapon -10%-os cs?kkenést jelez

– A m?k?dési eredmény 571 millió $, marzs: 9,3%

– üzemi EBITA1 651 millió $, EBITA marzs1: 10,6%

– Nettó j?vedelem 319 millió $, +398%2

– Alap EPS 0,15$, +398%1,2,3; m?k?dési EPS1 0,22$, -35%

– Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 680 millió $ volt; az egész évre rugalmas, a negatív hatásoknak ellenálló készpénztermelés várható;

– Az Energetikai Hálózatok üzletágértékesítése július 1-jén véget ért

– A terveknek megfelel?en, az üzletág eladásából származó nettó készpénzbevétel kifizetésre kerül a részvényeseknek

?Amint az várható volt, a koronavírus-járvány er?sen rányomta bélyegét a második negyedév eredményeire. Ugyanakkor a fokozott k?ltségcs?kkentési er?feszítéseinknek k?sz?nhet?en némileg ellensúlyozni tudtuk a kedvez?tlen folyamatokat. Az üzemi tevékenységek nyeresége vállalatcsoport szinten jobban alakult a vártnál, a Hajtások üzletág pedig kül?n?sen jól teljesített” – nyilatkozta Bj?rn Rosengren, az ABB vezérigazgatója. A jelen helyzetet még számos bizonytalansági tényez? jellemzi, ezért azzal számolunk, hogy még néhány további, kihívásokkal teli negyedév áll el?ttünk. Ugyanakkor a továbbhaladást szolgáló teend?k k?re világos. Folytatjuk az új m?k?dési modellünk bevezetését, felülvizsgáljuk az üzleti portfóliónkat és megkezdjük a részvény-visszavásárlási programunk végrehajtását.”

MUTATóK                        VáLTOZáS                        VáLTOZáS

(millió $, ha másképp nincs jelezve)

Q2 2020

Q2 2019

US$

?sszehasonlító alapon

H1 2020

H1 2019

US$

?sszehasonlító alapon

Megrendelések

6 054

7 401

-18%

-14%

13 400

15 014

-11%

-7%

árbevétel

6 154

7 171

-14%

-10%

12 370

14 018

-12%

-8%

M?k?dési eredmény

571

123

+364%

944

713

+32%

üzemi EBITA

651

825

-21%

-20%4

1 287

1 591

-19%

-18%4

a m?k?dési bevételek %-ában

10,6

11,5

-0.9 pont

10,4

11,4

-1,0 pont

Folyamatos m?k?désb?l származó j?vedelem (veszteség), adó nélkül

395

(54)

n.a.

721

361

+100%

ABB-nek tulajdonítható nettó j?vedelem

319

64

+398%

695

599

+16%

Alap EPS ($)

0,15

0,03

+398%3

0,33

0,28

+16%3

M?k?dési EPS ($)1

0,22

0,34

-35%3

-33%3

0,52

0,64

-19%3

-18%3

M?k?dési tevékenységb?l származó cash-flow 5

680

0

n.a.

103

(256)

n.a.

2018. december 17-én az ABB bejelentette az Energetikai Hálózatok divíziójának megállapodás szerinti eladását. K?vetkezésképpen a divízió üzleti eredménye megsz?nt tevékenységekként kerül bemutatásra.

2020. Q2 csoporteredmények

?sszegzés

A második negyedévben a fokozódó COVID-19 világjárvány súlyos nehézséget jelentett a kereskedelmi feltételekben. A r?vid ciklusú kereslet hirtelen esésén túl, ami cs?kkentette a termelés nagyságát, a rendszer-telepítési és szolgáltatási tevékenységeket visszafogták a súlyos utazási korlátozások. Ennek hatásra vállalatcsoport szinten a második negyedév megrendelései és bevételei az el?z? év azonos id?szakához képest jelent?sen visszaestek. A Hajtások üzletág eredményei jobbak lettek, amelyet a Kínában tapasztalt er?s visszapattanás és a jelent?s volumen?, korábban beérkezett rendelések teljesítése támogatott. Az er?teljes k?ltségcs?kkentés ellenére a m?k?dési marzs az Energetika, Ipari Automatizálás, valamint a Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágakban zsugorodott az el?z? évihez képest, míg a Hajtások javított a tavalyihoz képest.

T?keszerkezet optimalizálása

Az ABB a tervek szerint 2020. július 1-jén eladta az Energetikai Hálózatok üzletágának 80,1 százalékát a Hitachinak, és ez fontos mérf?ldk?vet jelent a vállalat átalakulási programjában, amelyet 2018. decemberében jelentettek be.

Az ABB elk?telezett amellett, hogy az Energetikai Hálózatok eladásából származó, 7,6-7,8 milliárd dolláros nettó pénzbevételt szétossza a részvényesek k?z?tt. Az ABB hamarosan elindítja a társaság részvényt?kéjének 10%6 -át kitev? részvény-visszavásárlási programját. Ez mintegy 180 millió részvényt jelent a már meglév? részvényeken túl.

Ezenkívül, az átfogó t?keszerkezet-optimalizálási program részeként, az ABB teljes egészében visszafizette a 2 milliárd eurós, r?vid lejáratú, megújuló hitelkeretet, amelyet a COVID-19 szem el?tt tartásával, a likviditás meg?rzése érdekében vett fel. A csoport további k?telezettség-cs?kkentési intézkedéseket tervez végrehajtani, ideértve egyes nyugdíjjuttatási rendszerek felülvizsgálatát, valamint egy 1 milliárd eurós k?tvény visszafizetését, amely 2020. októberében esedékes. Az ABB célja az egységes, ?A” hitelmin?sítési besorolás fenntartása.

R?vid távú kilátások

A globális gazdaság teljesítménye 2020-ban várhatóan cs?kkenni fog, mivel a koronavírus-világjárvány miatt gyorsan romlottak az ez évi kilátások. Annak ellenére, hogy a kormányok és a k?zponti bankok világszerte korábban nem tapasztalt gazdaságélénkít? programokat indítottak, és a kínai gazdaság a második negyedévben ismét fellendült, a makrogazdasági mutatók továbbra is mély gazdasági recessziót vetítenek el?re, a gazdasági fellendülés ütemét pedig bizonytalanság ?vezi. Számos országban folytatódnak a megszorítások vagy új korlátozások várhatók, aminek várhatóan hosszú távú gazdasági k?vetkezményei lesznek.

A COVID-19 hatása a célpiacokon, kül?n?sen az olaj- és gáz szektorban, a hagyományos energiatermelési ágazatban, az autóiparban, a tengerhajózásban és az épületfelügyeleti rendszerek terén, er?sen befolyásolja a r?vid távú kilátásokat. Néhány célpiacunk, így például az villamosenergia-szétosztás, a k?zlekedés, az adatk?zpontok, valamint az élelmiszeripar viszonylag továbbra is jól teljesítenek.

A COVID-19 hatásainak lehetséges enyhülése kapcsán továbbra is számos bizonytalansági tényez?vel kell számolnunk. Ilyen k?rülmények k?z?tt az ABB arra számít, hogy a rendelésállománynak az el?z? év hasonló id?szakához viszonyított cs?kkenése a 3. negyedévben már némi javulást mutat. Az árbevétel értékét éves ?sszehasonlításban várhatóan er?sen befolyásolja majd a pandémia, javulására legjobb esetben a negyedik negyedévben számíthatunk.

Az ABB a tevékenységeit és a k?ltségalapját továbbra is a nyereségesség biztosításának szempontjai szerint alakítja. Az ABB azzal számol, hogy a m?k?dési marzsa szekvenciális alapon stabil, kiegyensúlyozott lesz. A vállalat az egész évre er?s készpénztermel? képességet vár.

További információk

A 2020. második negyedévi pénzügyi eredményeket bemutató sajtók?zlemény, valamint a témához kapcsolódó prezentáció diái angol nyelven az ABB News Center https://global.abb/group/en/media oldalán, illetve a Befektet?i Kapcsolatok/Investor Relations honlapján, a https://global.abb/group/en/investors linken tekinthet?k meg.

Endnotes

  1. Az eredményre különösen az hatott kedvez?en, hogy a szolár invertereket gyártó egység eladásával kapcsolatos, 2019-ben lekönyvelt költségek nem jelentek meg.
  2. Az EPS-növekedés számítása nem kerekített összegekkel történt. Az egy részvényre jutó operatív eredmény konstans devizában van számítva (a 2014-es árfolyamok nem kerültek kiigazításra az üzleti portfólió változásainak megfelel?en).
  3.  Konstans deviza (nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásainak megfelel?en)
  4. Az összeg a folytatódó és nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értéket tüntetik fel.
  5. A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészít? egyeztetések és meghatározások' részt a 2020. II. negyedéves pénzügyi tájékoztatóban.
  6. A kibocsátott részvényt?ke max. 10%, figyelembe véve a saját a saját részvényeket is.    

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味