Az ABB páneurópai kísérleti program keretében segíti az e-mobilitási technológia digitális fejlesztését

Az ABB csatlakozott a további 31 résztvev?t t?m?rít? eCharge4Drivers konzorciumhoz, melynek célja, hogy a f?bb európai nagyvárosokban tervezett bemutatókon keresztül minél jobban megismerje a fogyasztók az e-járm?vek t?ltési infrastruktúrájával kapcsolatos szempontjait.

Az ABB büszke arra, hogy együttm?k?d? partnere az eCharge4Drivers projektnek, amely része a ?Felhasználók?zpontú t?ltési infrastruktúra” elnevezés?, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású z?ld járm?vek fejlesztési programjának. Az Európai Bizottság kezdeményezése arra ?szt?nzi, és abban támogatja a konzorciumokat, hogy intelligensebb, kényelmesebben igénybe vehet? e-járm?t?ltési infrastruktúrát fejlesszenek ki. Az eCharge4Drivers projekt célja, hogy felgyorsítsa az átállást az elektromos hajtásra alapozott, fenntarthatóbb k?zlekedésre.

Bár az Európában értékesített elektromos járm?vek száma folyamatosan emelkedik, és a 2019-ben regisztrált 561 0001 eladással Európa az e-járm?vek második legnagyobb piacának számít, a járm?vezet?k gyakran azt tapasztalják, hogy korlátozottak a járm?t?ltési lehet?ségek, és olyan min?ségi hiányosságok is vannak, amelyek fékezhetik az elektromos járm?vek t?meges elterjedését.

Az ABB páneurópai kísérleti program keretében segíti az e-mobilitási technológia digitális fejlesztését
Az ABB páneurópai kísérleti program keretében segíti az e-mobilitási technológia digitális fejlesztését

Számos tanulmány azt jelzi, hogy a megfelel? t?ltési infrastruktúrához való jobb hozzáférés és az e-mobilitás el?nyeit bemutató marketing jelent?sen hozzájárul az elektromos járm?vet vásárlók k?rének b?vüléséhez.

Az Európai Unió ?Horizont 2020” kutatási és innovációs programja keretében végzett felmérések eredményei alapján megtervezett eCharge4Drivers projektben részletesen vizsgálják majd a felhasználóknak a kül?nb?z? t?ltési és mobilitási lehet?ségekkel kapcsolatos észrevételeit és véleményét, valamint az Európa-szerte kialakult parkolási szokásokat. Ez információt szolgáltat majd a jobb t?lt?ket és kényelmesebb szolgáltatásokat biztosító megoldások tervezéséhez és megvalósításához.

A projekt keretében a régió e-mobilitási szektorának 32 legfontosabb szerepl?je fog együttm?k?dni. Az ABB mellett a Robert Bosch, a BMW, a Volvo, a Fiat, illetve számos oktatási intézmény vesz részt a munkában. A bemutatók megtartására irányuló, 18,8 millió eurós k?ltségvetés? program a tervek szerint 2021 els? félévében indul.

Az eCharge4Drivers program keretében Európa-szerte 10 régióban, k?ztük a nagyvárosok vonzásk?rzetében, valamint a transzeurópai k?zlekedési hálózat (TEN-T) útvonalain dolgoznak ki, illetve mutatnak majd be kísérleti projekteket. Az ABB egyidej?leg t?bb járm? t?ltésére alkalmas t?lt?ket szállít a programhoz, amelyeket a kísérleti projektek t?bbségében telepítenek. A kísérleti projektek lehet?séget nyújtanak olyan új technológiák fejlesztésére és tesztelésére is, amelyek javítják a t?ltési szolgáltatást, illetve olyan fejlesztéseket kínálnak a járm?vezet?k számára, amelyek a bels?égés? motorral szerelt járm?veknél nem állnak rendelkezésre.

?Az ABB-nek az elektromos rendszerek terén meglév? egyedülálló szaktudása és tapasztalata, valamint globális vezet? szerepe az e-mobilitás és a digitális technológiák piacán jelent?sen el?segíti majd, hogy az Európai Unióban felgyorsuljon az átállás a fenntartható k?zlekedésre, és mindenki számára elérhet? k?zelségbe kerülj?n a zéró kibocsátási célok elérése” – mondta Frank Muehlon, az ABB E-mobility Infrastructure Solutions (E-mobilitási Infrastruktúra Megoldások) üzletágának a vezet?je.

Az ABB a bemutatókhoz k?nnyen használható, skálázható e-járm?t?lt?ket fejleszt ki. Ezek a t?lt?k új funkcionalitásokkal, így például nagyméret?, felhasználóbarát, digitális kijelz?/kezel?felülettel rendelkeznek. A modulrendszer? t?lt?k, amelyeket konténerekben szállítanak a bemutatók helyszínére, igény szerint b?víthet?k lesznek. A t?lt?ket az ABB ?Dynamic DC” egyenáram-elosztási technológiájával szerelik fel, amely biztosítja t?bb t?ltési pont egyidej? táplálását, így lehet?vé válik az e célra alkalmas járm?vek igény szerinti, nagy teljesítmény? t?ltése.

Az ISO 15118 szabványnak megfelel? Plug & Charge típusú t?lt?állomások és az egyéb perifériás berendezések szabványos ?koszisztémát hoznak létre az információk továbbításához, és az átjárhatóság biztosításával n?velik a t?lt?k kihasználását és hatásfokát. A t?lt?k helyszíni teljesítményszabályzással rendelkeznek, míg az energiamérések ?sszhangban lesznek a mér?m?szerekr?l szóló európai irányelv (MID) el?írásaival. A felhasználók t?bb fizetési lehet?ség k?zül választhatnak, fizethetnek hitelkártyával vagy okostelefonról is.

Az ABB AbilityTM a k?zponti vezérléshez kifejlesztett, dedikált programcsomag. Ez biztosítja a gyors, globális szervizt és a proaktív karbantartást, ami elengedhetetlen az e-mobilitás j?v?jét biztosító e-járm?t?ltési infrastruktúra gyors kiépítéséhez. Az ABB világszerte már t?bb mint 14 000 DC villámt?lt?t értékesített, és a fenntartható k?zlekedési megoldások nemzetk?zi elterjesztésében szerzett érdemeiért nemrég átvehette a Global E-mobility Leader 2019 díjat is.

Az eCharge4Drivers egy 4 éves futamidej?, 14 millió eurós k?ltségvetés? projekt, amelynek az EU a társfinanszírozója. Végrehajtására a ?Horizont 2020” program keretében, a 875131 számú támogatási megállapodás (Innovation Action) alapján kerül sor. echarge4drivers.eu

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味