Az ABB befejezte az Energetikai Hálózatok üzletág eladását a Hitachinak

- A Hitachi ABB Power Grids vegyes vállalat megkezdte m?k?dését

- Az ABB portfóliója az ipari ügyfelek igényeire fókuszál

- A tervnek megfelel?en, a tranzakcióból származó nettó készpénzbevételt kifizetik a részvényeseknek

Az üzletág eladása lehet?vé teszi, hogy az ABB a kulcsfontosságú piaci trendekre és vev?i igényekre, így a k?zlekedés és az ipar villamosítására, az automatizált gyártásra, a digitális megoldásokra, valamint magasabb szint?, fenntarthatóbb termelékenységre koncentráljon.

?A mai bejelentésünk fontos fordulópontot jelent az ABB t?rténetében. Azóta, hogy bejelentettük az Energetikai Hálózatok Hitachinak t?rtén? eladási szándékunkat az ABB jelent?s el?relépést tett azon az úton, hogy egy még ügyfélk?zpontúbb és egyszer?bb szervezeti felépítés? vállalattá váljon. úgy hisszük, hogy a Hitachi jó tulajdonosa lesz az Energetikai Hálózatok üzletágnak, és ABB által letett szilárd alapokra támaszkodva az új tulajdonos irányításával az üzletág továbbfejl?dhet,” – nyilatkozta Peter Voser, az ABB igazgatótanácsának eln?ke. Az ABB k?telezettséget vállal arra, hogy a tranzakcióból befolyó nettó készpénzbevételt a részvény-visszavásárlási programjára fordítja. Célunk, hogy ezt a programot hatékonyan és felel?sségteljesen hajtsuk végre, figyelembe véve az adott k?rülményeket.”

Az ABB a t?keszerkezet-optimalizálási programjával ?sszhangban azt tervezi, hogy az Energetikai Hálózatok üzletág értékesítéséb?l származó 7,6-7,8 milliárd USD nettó bevételt kifizeti a részvényeseinek. Azt tervezzük, hogy a 2020 második negyedévi pénzügyi adatok k?zzétételét k?vet?en részvény-visszavásárlási programot indítunk. A program keretében a társaság kibocsátott részvényt?kéjének 10%1-át kívánjuk visszavásárolni, amely a saját részvényeket nem számítva, 180 millió részvényt jelent.

A részvény-visszavásárlási programot svájci SIX Swiss Exchange t?zsde másodlagos értékpapírpiaci rendszerében kívánjuk lebonyolítani. Erre a vállalat 2021. március 25-én tartandó éves k?zgy?léséig kerül sor, amelyen arra kérjük majd a részvényeseket, hogy fogadják el a programban visszavásárolt részvények t?rlését, illetve ismertetni fogjuk a folyamatban lév? t?keszerkezet-optimalizálási programunk részleteit is. Az ABB arra t?rekszik, hogy meg?rizze ?A” hitelképességi min?sítését.

?Az üzletág eladását k?vet?en az ABB kiváló pozícióban van ahhoz, hogy a j?v?ben az ipari ügyfelek igényeire koncentráljon. A technológiai vezet? szerepünkre és kiváló innovációs eredményeinkre támaszkodva mostantól arra fókuszálunk, hogy kiemelked? értéket hozzunk létre az ügyfeleink, a munkavállalóink és a részvényeseink számára. E célunkat a decentralizált üzleti modellünk további fejlesztésével, a teljesítményorientált vezetési kultúránk meger?sítésével és az aktív portfolióoptimalizálással kívánjuk elérni” – nyilatkozta Bj?rn Rosengren, az ABB vezérigazgatója.

Az ABB, amely hosszú távú üzleti partnere a Hitachinak, kezdetben megtart egy 19,9%-os t?kerészesedést a Hitachi ABB Power Grids név alatt induló, svájci k?zponttal m?k?d? vegyes vállalatban. Az energetikai rendszerek terén globális piacvezet?nek számító vegyes vállalat a tervek szerint megk?zelít?en 10 milliárd USD éves árbevétellel számol, k?zel 36 000 alkalmazottal rendelkezik, és t?bb mint 90 országban áll ügyfelei rendelkezésére. A vegyesvállalat igazgatótanácsának munkájában részt vesz Timo Ihamuotila, az ABB pénzügyi igazgatója, valamint Frank Dugan, az ABB végrehajtó biztosságának korábbi tagja is.

A tranzakció Hitachival elfogadott feltételei megegyeznek a 2018. december 17-én bejelentett feltételekkel. A tranzakció az üzletág 100%-ra, 11 milliárd USD értékre szól. Az értékesítés során az ABB opciós jogot k?t?tt ki, amely szerint a tranzakció lezárása után 3 évvel megválhat a most megtartott 19,9% os tulajdoni részesedését?l.

El?retekint? információkra vonatkozó nyilatkozat

Jelen sajtók?zlemény el?retekint?, j?v?re vonatkozó információkat és kijelentéseket tartalmaz, amelyek a jelenbeli elvárásokon, becsléseken és el?rejelzéseken alapulnak, és amelyek befolyásolhatják j?v?beni teljesítményünket, ideértve olyan régiók és iparágak gazdasági k?rülményeit is, amelyek az ABB számára a f? piacokat jelentik. Ezeket az el?retekint?, j?v?re vonatkozó információkat azok a kijelentések és állítások tartalmazzák, amelyek megfogalmazására olyan szófordulatok szolgáltak, mint pl. ?azt tervezi”, ?azt akarja”, ?úgy becsüli”, ?k?telezettséget vállal” stb. Az el?retekint? információk és kijelentések a vállalat jelenlegi várakozásain alapulnak. Látni kell azonban, hogy számos olyan kockázat és bizonytalansági tényez? van, amelyek nem állnak az ellen?rzésünk alatt. Ezen tényez?k nyomán a tényleges eredményeink lényegesen eltérhetnek a jelen sajtók?zleményben foglalt el?retekint? információkban és kijelentésekben megfogalmazottaktól. Az el?retekint? nyilatkozatban foglaltak megvalósulása nem garantálható. A jelen sajtók?zleményben foglalt el?retekint? információkat tanácsos együtt értékelni azzal a számos bizonytalansági tényez?vel, amely kihatással van az ABB üzleti tevékenységére. E tekintetben azokra a kockázati tényez?kre hívnánk fel a figyelmet, amelyeket az ABB is ismertet a beszámolójában, amelyet az ABB az Egyesült államok T?zsdefelügyeleti Bizottságának Form 20-F nyomtatványán tette k?zzé. Az ABB nem vállal k?telezettséget arra vonatkozólag, hogy az el?retekint? információkat és nyilatkozatokat a legújabb fejlemények vagy az új információk függvényében módosítsa, majd újra k?zzé tegye.

1 A társaság kibocsátott részvényt?kéjének max. 10%-a, beleértve a saját részvényeket is.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味