Az ABB megoldásaira épül az innovatív, vízfelszínre telepített naper?m? Svájcban

Az ABB a Romande Energie vállalattal partnerségben piacvezet? inverter-megoldásokat szállít a világon egyik legmagasabban a tengerszint felett fekv?, vízfelszínre telepített napelemes er?m?véhez, amely még télen is akár 30%-kal képes n?velni az egyenáramú (DC) áramtermelés hatásfokát.

Az 1810 méter tengerszintfeletti magasságban fekv? svájci mesterséges tó, a Lac des Toules felületére tervezett innovatív naper?m? a számítások szerint évente t?bb mint 800 000 kWh villamos energiát állít el?, és a térségben fekv? 220 otthon áramellátását biztosítja majd.

A svájci Alpokban lév? Lac des Toules tóra telepített er?m? a legújabb példája azoknak a világszerte létesített, úszó napelemes (PV) létesítményeknek, amelyek a domborzati adottságok és a k?rnyezetük természeti er?forrásainak kihasználásával 50%-kal jobb hatásfokot biztosítanak. Az ilyen er?m?vek létesítésének egyik fontos indoka, hogy azokon a helyeken, ahol a f?ldterület nagyon drága, ott a PV rendszerek számára alternatív helyszíneket kell keresni.

Az ABB megoldásaira épül az innovatív, vízfelszínre telepített naper?m? Svájcban.
Az ABB megoldásaira épül az innovatív, vízfelszínre telepített naper?m? Svájcban.

A Lac des Toules víztározón épített er?m? egyedülálló, mivel nagy tengerszintfeletti magasságban fekszik, egyedi éghajlati viszonyok k?z?tt m?k?dik, és az átlagosnál jobb energiatermelési képességgel rendelkezik még azokban a téli hónapokban is, amikor a h?mérséklet jelent?sen a fagypont alá süllyed, a napsugárzás szintje pedig alacsony.

Az er?m? kiváló energiahozama és hatásfoka a bifaciális (“kétoldalú”) modulok alkalmazásának és az ?albedó hatásnak” k?sz?nhet?, mivel ezek lehet?vé teszik, hogy a PV-rendszer a tófelszín és a hó által visszavert fénysugarakat is hasznosítani tudja, az er?m? hófedettség esetén is tovább üzemeljen, és folytassa az áramtermelést.

Guillaume Fuchs, a Romande Energie projektvezet?je így nyilatkozott: ?2012 óta dolgozunk ezen a projekten, ezért a partnereinkkel t?rtén? szoros együttm?k?dés alapvet? fontosságú. A projekt megvalósítása és az egyedülálló er?m? kivitelezése jelent?s mértékben annak is k?sz?nhet?, hogy az ABB teljes k?r?, PVS-175 típusú string invertereket, száraz transzformátoros transzformátorállomást, k?zép- és kisfeszültség? kapcsolóberendezéseket tartalmazó technológiai csomag szállításával, valamint m?szaki szaktanácsadással tudta támogatni a sikeres munkát.”

A 2240 m2-es napelempark bifaciális modulokból felépített, 36 db vízfelületen lebeg? egységb?l áll, amelyeket a horgonysúlyok úgy r?gzítenek a tófenékhez, hogy az úszó egységek képesek együttmozogni a változó vízszinttel. Tekintettel a helyszín adottságaira, a lebeg? PV szerkezetet és a technológiákat úgy kellett méretezni, hogy azok elviseljék az akár 120km/h-s szélsebességb?l, a 60 cm-es jégvastagságból és az 50 cm-es hótakarásból ered? igénybevételeket is.

A 2240 m2-es napelempark bifaciális modulokból felépített, 36 db vízfelületen lebeg? egységb?l áll.
A 2240 m2-es napelempark bifaciális modulokból felépített, 36 db vízfelületen lebeg? egységb?l áll.

Az ABB megoldása t?bb jelent?s el?nyt kínál a Lac des Toules-hoz hasonló létesítmények számára. A magas energiahozamok biztosításához azért választották a PSV-175 típusú invertereket, mert ezek a korróziógátló bevonatuknak k?sz?nhet?en egyaránt telepíthet?k édes- és sósvízi alkalmazásokban is. A PVS-175 inverterek a nagy tengerszintfeletti magasságokban lév?, vízfelszíni megoldásokban is jól alkalmazhatók, mivel zavartalanul képesek üzemelni széls?séges k?rülmények k?z?tt és -25?C – +60?C-os h?mérsékleti tartományban is.

A napelemblokkok a 1810 méteres magasságban a hóról visszaver?d? er?s fénysugarakat is hasznosítani tudják, és a bifaciális napelem modulok a DC áramtermelés hatékonyságát még a téli hónapokban is akár 30%-kal tudják javítani. A PVS-175 nemcsak széls?séges id?járási k?rülmények k?z?tt képes jól teljesíteni, de a ?multi-tracking” funkciójának k?sz?nhet?en a megoldás jól megbirkózik a vízszint évszak- és id?járásfügg? változásaival is. A piacon ma kapható legmagasabb számú, ?sszesen 12 db MPPT-vel rendelkez? úszó naper?m? a sokoldalúsága mellett nagyobb teljesítményt és maximális energiatermelést kínál. A megoldást rugalmasság jellemzi a vízre telepítetthez hasonló, komplex rendszerek esetében is, mivel a rendszer tervezésének k?sz?nhet?en biztosítékot és a k?t?dobozt (Combiner Box) nem tartalmaz, ami jelent?sen megk?nnyíti a karbantartást.

Giovanni Frassineti, az ABB napenergia üzletágának vezet?je így nyilatkozott: ?Büszkék vagyunk rá, hogy az ehhez hasonló innovatív és el?mutató projektekkel el?segítjük a j?v?beni fenntarthatóbb energetika megteremtését. Tekintettel a gyorsan változó energiapiacokra, keresnünk kell az olyan alternatív és egyedi lehet?ségeket, amelyek gyorsan telepíthet?, kisebb infrastruktúrát igényl? és jobb t?kemegtérülést biztosító napelemes rendszerek létesítését teszik lehet?vé.”

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味