Az ABB bemutatja mobil laborrobot-koncepcióját a Jöv? Kórháza számára

Az ABB megnyitotta els? globális egészségügyi kutatók?zpontját a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán.

A vállalat itt mutatja be számos technológiai koncepciója mellett azt a YuMi? robotot, amelyet arra terveztek, hogy a kórházakban az egészségügyi és laborszemélyzetet segítse a laboratóriumi és logisztikai feladatok elvégzésében.

  • A mobilis és ?nálló munkára képes YuMi? laboratóriumi robotot arra tervezték, hogy együtt dolgozzon az egészségügyi és laboratóriumi szakemberekkel.
  • Az ABB új robottechnológiát fejleszt a houstoni Texas Medical Center (TMC) Innovation Institute-ban lév? els? globális egyészségügyi kutatók?zpontjában.
  • A becslések szerint a nem sebészeti célú orvosi robotok iránti globális kereslet 2025-re eléri a 60 000 darabot, vagyis ezen robotok piaca a 2018-as szinthez képest megnégyszerez?dik.

A kétkarú, mobilis YuMi? érzékeli k?rnyezetét, és ?nállóan tud k?zlekedni emberi munkatársai k?z?tt, mik?zben új útvonalakat is feltérképez egyik helyszínt?l a másikig. Számos ismétl?d? és id?igényes feladat ellátására képes, ideértve a gyógyszerek el?készítését, a centrifugák ki- és bepakolását, a pipettázást, és a folyadékok kezelését, továbbá a kémcs?vek rendszerezését.

A mobilis YuMi? szélesk?r? logisztikai feladatok ellátására is felhasználható a kórházakban. Ki tudja adagolni és kórházon belüli kiszállítani a gyógyszereket, el tudja juttatni a szükséges orvosi eszk?z?ket a személyzetnek, vagy akár a betegek ágynem?jét a szobákba.

A TMC Innovation Institute-ban az ABB olyan robotokat fog fejleszteni, melyek képesek ismétl?d?, nagy odafigyelést igényl? és az emberi munkaer? számára egyhangú feladatokat ellátni, hogy a magasan képzett egészségügyi és laborszemélyzet értékesebb feladatokra koncentrálhasson, és ezáltal t?bb pácienst tudjanak ellátni. Az ABB elemzése azt mutatja, hogy a rutinszer? feladatok automatizálásával a feladatok a manuális folyamatokhoz képest akár 50%-kal gyorsabban elvégezhet?k. Ezen felül a robotok akár napi 24 órán át tudnak dolgozni.

?Az egészségügyi szektor jelent?s átalakuláson megy át, ahogy a betegségek diagnosztizálása és kezelése egyre fejl?dik. K?zben azonban szembe kell néznünk az el?reged? népesség, a megn?vekedett k?ltségek és a világszint? egészségügyi dolgozói létszámhiány okozta nehézségekkel. Az új egészségügyi és kutatásfejlesztési k?zpontunkkal a TMC-ben ezekre a kihívásokra kívánunk válaszokat találni a tudomány és az egészségügy legnagyszer?bb elméivel k?z?sen.” - mondta Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás divíziójának eln?ke. ?Az ipari- és a kollaboratív robotok terén szerzett tapasztalataink szilárd alapot nyújtanak ahhoz, hogy a rugalmas automatizálás elérhet?vé váljon az egészségügy számára is. A TMC-ben m?k?d? partnereinkkel együtt élvonalbeli robotikai megoldásokat fogunk fejleszteni. Azon fáradozunk, hogy cs?kkentsük a szakemberek által végzett manuális folyamatokat, n?veljük a laboratóriumi munka pontosságát, és hogy el?segítsük a páciensek elégedettségét és alapvet? biztonságát.”

Az ABB olyan további technológiákat is bemutat egészségügyi kutatók?zpontjában, mint a laboratóriumi centrifuga rakodására és kémcs?vek kezelésére alkalmas YuMi?, továbbá egy IRB 1200-as robot, mely pipettázással képes folyadéktovábbításra. Ezek mind olyan gyakori laborfeladatok, melyeket a robotautomatizálás állandó teljesítményével, rugalmasságával és folyamatos m?k?désével tud segíteni a teljesítmény n?velése és a k?ltségek minimalizálása mellett.

A TMC a világ legnagyobb klinikai k?zpontja, világszint? kollaboratív kutatási er?forrásokkal, ideértve vezet? nagyvállalatokat és kórházakat is. Az ABB új, 500 m2-es egészségügyi k?zpontjának a TMC fejleszt?intézménye, az Innovation Institute ad helyet. Ez egy olyan modern k?zpont, mely segíti az egészségügy és a fejlett technológia együttm?k?dését, ?sszekapcsolja a startupokat a tudományos élet innovátoraival és a vezet? technológiai vállalatokkal, hogy felgyorsítsa a fejl?dést és az átt?rést jelent? orvosi technológiák prototípusfejlesztését.

?A Texas Medical Center, a TMC Innovation és az TMC hálózat minden társintézménye ?r?mmel k?sz?nti az ABB-t annak alkalmából, hogy ezzel a hihetetlen és példa nélküli új robotikai k?zponttal veti meg lábát az egészségügy területén.” - hangsúlyozta Bill McKeon, a Texas Medical Center eln?k vezérigazgatója, majd hozzátette: ?A TMC-nél, mely a világ legnagyobb klinikai k?zpontja, els?dleges célunk elérni, hogy a kutatás gyorsabb ütemben, cs?kken? k?ltségek mellett t?rténhessen. Mindezt azért, hogy gyors és k?ltséghatékony megoldások születhessenek a kezelésre szoruló betegek számára. Azzal, hogy az ABB új egészségügyi robotikai K+F k?zpontjával bek?lt?zik a Texas Medical Centerbe, új pályára állítja az orvostudomány fejl?dését. A TMC pedig olyan új típusú együttm?k?d? partnereket kapcsol ?ssze, melyek j?v?formáló megoldásokat nyújthatnak a klinikai orvosok, a kutatók és páciensek számára egyaránt.

A robotokkal t?rtén? automatizálás az egészségügyben komoly j?v?beni n?vekedési lehet?ségeket rejt. Az ABB bels? felmérése szerint a globális piac akár 60.000 nem sebészeti jelleg? robot értékesítését érheti el 2025-re, amely négyszeres n?vekedést jelentene 2018-hoz képest.

TMC INNOVáCIó

A világ legnagyobb klinikai k?zpontjának számító Texas Medical Center (TMC) élen jár az élettudományi kutatások és innováció területén. A t?bb mint 106 000 alkalmazottal m?k?d?, az orvostudomány legkiválóbb elméit foglalkoztató k?zpont a munkatársai k?rében támogatja az intézményk?zi együttm?k?dést, a kreativitást és az innovációt. A k?zel 470 hektáron elterül? TMC-ben évente 10 millió beteget gyógyítanak, 180 000 operációt végeznek, 750 000 sürg?sségi esetet látnak el, k?zel 14 000 szívm?tétet hajtanak végre, és t?bb mint 25 000 újszül?ttet segítenek a világra. A betegek gyógyítása mellett a TMC a partnerintézetek kiterjedt hálózata révén kitolja a klinikai kutatások határait, a hatékony egészségpolitikai megoldások els?ként t?rtén? alkalmazásával t?rekszik napjaink ?sszetett egészségügyi problémáinak kezelésére. Célja a legmodernebb digitális egészségügyi alkalmazások és orvosi készülékek alkalmazása. További információkért látogasson el a www.tmc.edu oldalra.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp

女员工的滋味