A digitalizálás jöv?jének alakítása speciális képességet követel. Ez az ABB Ability™.

Az ABB Ability egységes, iparágfüggetlen, az eszközökt?l a felh?ig terjed? digitális megoldásaink kínálata, amely lehet?vé teszi vev?ink számára, hogy több ismeretre tegyenek szert, és feladataikat jobban, hatékonyabban végezhessék el.

Az ABB Ability összekapcsolja vev?inket az Ipari Dolgok Internetével, és a széleskör? iparági szaktudás, valamint a digitális kapcsolódás megteremtése révén gyakorlati értéket teremt vev?ink számára.

Az ABB Ablity révén képesek vagyunk kihasználni a digitális világ erejét, és ezzel napi szinten el?segíteni ügyfeleink fejl?dését.

Tudjon meg többet!

Hasznosítsa az ipari adatokat érzékel?k, eszközök és szoftverek segítségével, hogy termelésér?l valós idej? információt nyerjen.

Tegyen többet!

Monitorozza, vezérelje és kezelje az eszközöket, folyamatokat és m?veleteket akár a helyszínen, akár távolról.

Tegye jobban!

Szimulálja, becsülje meg, és optimalizálja a folyamatokat eszközök, betekintések és elemzés segítségével.

Tegyük együtt!

Dolgozzon együtt szakért?inkkel és mérnökeinkkel bárhol a világon.

 

Az ABB Ability a megfelel? eszközöket és támogatást nyújtja a teljesítmény, a termelékenység, a hatékonyság és a biztonság növelésének el?segítésére a teljes életciklus során.

Tervezés

Audit és tanácsadás
Tervezés és kivitelezés
Képzés
Szimuláció

Kiépítés

Felmérés
Telepítés
Tesztelés
Üzembe helyezés

Üzemeltetés

Monitorozás
Vezérlés
Kezelés
Optimalizálás

Karbantartás

Analízis
Diagnosztika
Prediktív karbantartás
Preventív karbantartás

Mérnökökként a technológiai fejl?dés vezérel minket. Az innováció élvonalában járunk minden, a szakterületünkhöz tartozó ágazatban. Több mint 40 éve építünk szoftvereket és csatlakozásokat eszközeinkhez és rendszereinkhez, hogy el?segítsük azok minél hatékonyabb m?ködését. Ma az általunk értékesített termékek 55 százaléka rendelkezik szoftverrel vagy digitális technológiával.

Az elmúlt évtizedek alatt hatalmas mennyiség? üzemeltetési információt és szaktudást halmoztunk fel több mint 20 iparágban. Ügyfeleink iparágainak alapos megértése azt jelenti, hogy ismerjük a döntéseiket alátámasztó tudományos, m?szaki és üzleti okokat. Ezt a megértést építjük be a megoldásainkba a megfelel? kihívások nagyobb hatékonysággal és eredményességgel való megoldásának érdekében.

Míg mások csak nemrégiben fedezték fel a digitális technológia jelent?ségét, mi már régóta szakért?i vagyunk a digitális megoldások ügyfeleink vezérl? rendszereibe történ? beépítésének. Ide tartoznak az érzékel?k, szoftverek, digitális hálózatok és most már az Ipari Dolgok Internete nyújtotta lehet?ségek is. Az ABB Ability segítségével egyesítjük tudásunkat, és integráljuk azt ügyfeleink érdekében.

Az adatok érzékelése, majd elemzése két szükséges tényez? ahhoz, hogy rálássunk egy ipari folyamatra. E betekintések során meghozott gyakorlati lépések pedig a harmadik kulcsfontosságú tényez?nek számítanak egy cég m?ködésében, hiszen ennek során jön létre minden ügyfélérték. Ez az a terület, ahol az ABB kiemelkedik: páratlan képességünkkel a kulcsrakész, teljeskör? megoldások kiépítésére és szállítására.

Ezzel új lehet?ségeket nyitunk meg ügyfeleink számára az állásid? csökkentéséhez, alacsonyabb energia- vagy üzemanyag-fogyasztáshoz, az alacsonyabb karbantartási ráfordításhoz, az er?forrás-hatékonyság növeléséhez, a teljesítmény emeléséhez, valamint a termelékenység javításához a megnövelt üzemid?, a gyorsaság és a jövedelmez?ség biztosításával.

Az adatok biztosításában és felhasználásában világszerte vezet? szerepet töltünk be a digitálisan engedélyezett / csatlakoztatott eszközök telepített bázisa által.

Vezet? telepített bázis:
  • 70 millió digitálisan összekapcsolt eszköz
  • 70 000 digitális vezérl?rendszer
  • 6 000 vállalati szoftver megoldás

Ez a szakértelem és a telepített bázis képezi azt az er?s alapot, amelyre az ABB Ability épül.

Az ABB Ability platform egy integrált ipari internet platform és felh? infrastruktúra, amely az ABB vezet? technológiai, iparági és digitális szakértelmén alapul, és lehet?vé teszi a vállalkozások számára, hogy kihasználják az ipari adatok erejét. A platform lehet?vé teszi az ügyfelek számára, hogy biztonságosan integrálják és összesítsék az adataikat, kombinálják azokat a szélesebb ipari ágazati adatokkal, „big data” és prediktív elemzéseket hajtsanak végre, illetve a betekintések által javítsák a teljesítményt és a termelékenységet.

ABB Ability Technology Platform

A két partner elkötelezte magát amellett, hogy támogatja a digitális átalakulást az ügyfélszegmensekben, például a robotikában, a tengeri hajózásban és kiköt?kben, illetve a megújuló energiaforrásokban. A Microsoft Azure integrált hálózati platformja lehet?vé teszi az ABB ügyfelei számára, hogy egy több milliárd dollárnyi érték? vállalati szint? felh?-infrastruktúrához férjenek hozzá. Az ABB és a Microsoft együttes er?vel fejleszti a digitális megoldásokat annak érdekében, hogy ügyfeleik számára növelni tudják a termelékenységet, a rendelkezésre állást, a sebességet és a hozamot.

A stratégiai együttm?ködés összekapcsolja az ABB iparágvezet? digitális kínálatát, az ABB Ability-t, az IBM Watson Dolgok Internete kognitív képességeivel az új értékek felkutatására a közm?vek, az ipar, a közlekedés és az infrastruktúra területén az ügyfelek számára. Mindez lehet?séget nyújt az ügyfelek számára, hogy az ABB megalapozott tudásából és a digitális megoldások széleskör? portfoliójából, valamint az IBM mesterséges intelligenciájából, gépi tanulással és különböz? ipari termelési rendszerekkel kapcsolatos szakérteleméb?l részesedjenek. Az els? egyesített iparági megoldás az ABB Ability-t?l és a Watson-tól, ami valós idej? kognitív betekintést nyújt a gyártóterületre és az intelligens hálózatokra.

 

Az ABB Ability kínálatát úgy alakítottuk ki, hogy a megoldások minden iparágban m?ködjenek. Ezek a digitálisan támogatott ipari megoldások az évek ágazati és ügyfélbetekintései alapján kerülnek finomhangolásra. 

Ha többet szeretne megtudni az egyes iparágakról, ahol az ABB Ability platformot használják, kérjük, nézze át az alábbi linkeket.

女员工的滋味